مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید مهدی
نام خانوادگی:خاموشی
پست الکترونیک:khamooshi@iranculture.org
نخصص ها:فقه و اصول ، مدیریت

زندگی نامه

ایشان متولد سال 1341 در تهران می باشند و در حال حاضر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی می باشند. مقالات، تحقیقات و کتاب‌های فراوانی نیز از ایشان در زمینه‌های فقه و اصول، کلام و حقوق منتشر شده است