بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
38 بازدید
ناشر: امیرکبیر
نقش: نویسنده
شابک: 964-00-1037-5
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی