اول شناخت تقاضاهای فرهنگی، دوم معرفی فرهنگ بلند اسلامی
46 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) اذر 1381 - شماره 133 )(2 صفحه - از 26 تا 27)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی