نفی انحصار فرهنگی/ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مهم ترین اصل فرهنگی قانون اساسی را رفع انحصار در حوزه فرهگ می داند
45 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : ضمیمه خردنامه همشهری ) نوزدهم مرداد 1384 - شماره 61 )(3 صفحه - از 8 تا 10)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی